Paspoort en getuigschrift

Voor overnachten in een refugio (dit is in Samos) is een pelgrimspaspoort noodzakelijk

In een albergue is een pelgrimspaspoort vereist

Het pelgrimspaspoort (credential of in Spaans: credencial) en het getuigschrift zijn twee documenten belangrijk voor degenen die als pelgrim naar Santiago de Compostela gaan.

Een credential ‘bewijst’ dat de houder een pelgrim is en daarom bepaalde voorrechten heeft. Het belangrijkste voorrecht is ‘gastvrij ontvangen worden’. Gastvrije ontvangst kan een pelgrim op allerlei plaatsen krijgen, bijv. bij particulieren, in een chambre d’hôte, in Franse pelgrimsgîtes, maar vooral in de Spaanse albergues. Voor alle duidelijkheid: ‘kunnen krijgen’ is niet hetzelfde als ‘mogen eisen’. Pelgrims die op hoge poten een slaapplek in een albergue eisen zijn dus ‘fout’ bezig. Ja, dat komt voor weet ik uit ervaring.
Een credential is dus noodzakelijk indien u wilt overnachten in Spaanse pelgrimsrefugio’s of albergues en in Franse pelgrimsgîtes.
Het getuigschrift is een document dat u aan de balie van het Pelgrimsbureau in Santiago kunt aanvragen nadat u de tocht heeft voltooid. Hierna wordt eerst aandacht besteed aan het pelgrimspaspoort en daarna aan het getuigschrift.

Het pelgrimspaspoort

Voorblad van het speciale Franciscaner pelgrimspaspoort uit 2014

Voorblad van het speciale Franciscaner pelgrimspaspoort uit 2014

Een officieel pelgrimspaspoort krijgt u als u lid wordt van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Alleen door het Pelgrimsbureau erkende Caminogenootschappen verstrekken officiële credentials. Klik hier voor een overzicht van alle erkende instellingen.
Er zijn dus verschillende credentials, maar het verschil zit ‘m voornamelijk in het voorblad en in het stempel van de uitgevende organisatie op pagina 1. Iedere organisatie die pelgrimspaspoorten uitgeeft heeft vaak een eigen voorkantvariant en uiteraard een eigen stempel. Het Nederlandse pelgrimspaspoort bevat een tekst waarin gevraagd wordt de pelgrim zo nodig te helpen en een handtekening van de voorzitter van het Genootschap.
De binnenkant is vooral gevuld met lege ‘vakjes’ bedoeld om stempels te verzamelen. Dit werkt volgens het ‘Elfstedentochtprincipe’. Overal langs de route kunt u stempels (Spaans: sello; Frans: tampon) krijgen. En overal is ook letterlijk overal: in kerken en kloosters, in albergues en refugio’s, op campings en in hotels, in gemeentehuizen, in cafés en restaurants, bij de VVV en ga zo maar door. Soms moet u erom vragen, in albergues is het onderdeel van de incheckprocedure en soms is het zelfbediening. Stempel en stempelkussen staan klaar, help yourself.
Op sommige sites leest u dat uw credential u recht geeft op een verblijf in een albergue en op een goedkope pelgrimsmaaltijd. Dat is onjuist. Aan het bezit van een credential kunt u geen rechten ontlenen. Het recht op een pelgrimsmaaltijd is onzin; het pelgrimsmenu is niets anders dan het dagmenu, menú del dia, dat iedereen kan bestellen. En in de albergue beslist de herbergier (hospitalero) of u welkom bent of niet. Derhalve wordt u soms verzocht een andere slaapplaats te zoeken. Regelmatig krijgt de bezitter van een pelgrimspaspoort korting op de entreeprijs van kerken, monasterio’s en musea, met name in Spanje. Zo geeft bijv. de kathedraal van Burgos korting aan houders van een pelgrimspaspoort.

U kunt een credential ook bestellen via de site www.santiagodecompostela.me. Deze one-man-site, gerund door Ivar Revke, heeft een on-line winkeltje in Caminoartikelen. Waaronder het pelgrimspaspoort, uitgegeven door het Pelgrimsbureau in Santiago. Hij verkoopt een pelgrimspaspoort voor euro 2,00 excl. verzendkosten. Deze prijs is het maximale tarief dat een uitgevende instantie voor een pelgrimspaspoort mag vragen.
Omdat de afgelopen jaren een wildgroei aan pelgrimspaspoorten was ontstaan (waaraan soms grof werd verdiend) heeft het pelgrimsbureau de bestaande regels aangescherpt. Hierin wordt vooral benadrukt dat:
– Alleen een geldig paspoort recht kan geven op een getuigschrift. Er wordt op gecontroleerd.
– Pelgrimspaspoorten niet duurder mogen zijn dan 2 euro.
– Degenen die een ‘echt’ getuigschrift (de compostela) willen ontvangen moeten verklaren dat zij de bedevaart uit christelijke overtuiging (motief: religioso) hebben gelopen/gefietst.
‘Vroeger’ was het mogelijk als motief ‘spiritual’ aan te kruisen om een compostela te krijgen, maar dat motief wordt niet meer geaccepteerd. De tollenaars en farizeeërs zijn spreekwoordelijk uit de tempel gegooid. U kunt het zien als een poging terug te keren naar de roots van de bedevaart die in het rooms-katholieke geloof liggen.

Credentail nieuw

Het officiële pelgrimspaspoort

Op het linker blad vult de pelgrim zijn/haar gegevens in:
– Nombre (del peregrino) = naam van de pelgrim.
– D.N.I. / Pasaporte = Nummer identiteitsbewijs.
– Dirección = Adres/woonplaats/land waar u woont.
– Lugar de inicio de la peregrinación = Plaats van vertrek.
– En bicicleta = per fiets. (dit vakje aankruisen).
De ruimte onder ‘Cumplió la peregranación, Sello’ is bestemd voor een stempel (sello) van het Pelgrimsbureau in Santiago. Aan de balie waar u uw credential toont zal het baliepersoneel hier een stempel zetten en de datum van aankomst invullen: Santiago, a <datum> de <maand> de 20xx.
Onder de tekst ‘Expedida por’ (uitgegeven door) staat het stempel van de uitgevende instantie. In dit voorbeeld het Pelgrimsbureau in Santiago. Indien een stempel ontbreekt of indien er een willekeurig stempel staat, is het pelgrimspaspoort ongeldig. Met ‘willekeurig’ worden alle stempels bedoeld van niet door het Pelgrimsbureau erkende instellingen, namaaksels en imitaties. Ook moet op het pelgrimspaspoort de tekst staan: ‘El Sepulcro del Apóstol de la Catedral de Santigago, meta de la Peregrinación Jacobea’. Het tekstblok rechts van de ruimte waar de pelgrim zijn/haar gegevens kan invullen bevat zes mededelingen. De vertaling ervan is (bij benadering):

1. Het document is bestemd voor hen die de bedevaart naar het graf van apostel Jacobus te voet, per fiets of te paard gaan maken. Zij doen dit vanuit een christelijke overtuiging of althans, ze zijn daarnaar op zoek. Het pelgrimspaspoort geeft de pelgrim geen rechten. Wel kan de houder van een pelgrimspaspoort een beroep doen de christelijke gastvrijheid van albergues om hem/haar onderdak te geven. Het document dient ook om stempels te verzamelen zodat kan worden bewezen dat de bedevaart is voltooid.
2. De ‘Compostela’ <het getuigschrijft> wordt alleen verstrekt aan pelgrims die met christelijke motieven (devotionis affectu, voti vel pietatis causa) de bedevaart te voet, als ruiter (de laatste 100 km) of per fiets (de laatste 200 km) hebben afgelegd.
3. Het pelgrimspaspoort kan alleen door <door het pelgrimsbureau> erkende instellingen worden uitgegeven.
4. Albergues moeten sober zijn en er moet rust heersen. Zij mogen pelgrims vragen om (financiële) hulp.
5. Groepen (fietsers) worden verzocht niet in een albergue te overnachten.
6. De houder van dit pelgrimpaspoort accepteert bovenstaande regels.

Stempel van het Genootschap in Nederlands pelgrimspaspoort

Stempel van het Genootschap in het oude Nederlands pelgrimspaspoort

In door het Nederlands Genootschap van Sint Jacob uitgegeven credentials staat -dus- een stempel van hen. Het Nederlandse pelgrimspaspoort bevat ook een tekst waarin gevraagd wordt de pelgrim zo nodig te helpen en een handtekening van de voorzitter van het Genootschap. Momenteel (maart 2017) heeft het Genootschap nog geen nieuwe druk van het pelgrimspaspoort beschikbaar. Om te voldoen aan de nieuwe eisen van het pelgrimsbureau is als overbruggingsmaatregel bedacht een sticker op het Nederlandse pelgrimspaspoort te plakken met de tekst: ‘El Sepulcro del Apóstol de la Catedral de Santigago, meta de la Peregrinación Jacobea’.

Ook in Frankrijk en Spanje worden credentials verstrekt door door het Pelgrimsbureau in Santiago erkende instellingen. Bijv. het pelgrimsbureau in St. Jean-Pied-de-Port of Spaanse kerken. Voor meer adressen in Spanje, klik hier. De Camino Francés kan immers in elke plaats op de route worden begonnen, bijvoorbeeld in Astorga.

Pelgrimspaspoort uitgegeven in Astorga

Pelgrimspaspoort (oude versie) uitgegeven door de ‘Amigos del Camino de Santiago’ in Astorga

Geloofsbrief van Vlaamse pelgrim.

Geloofsbrief van Vlaamse pelgrim.

Het Caminogenootschap in Vlaanderen geeft naast een stempelboekje een officiële geloofsbrief aan pelgrims. In Nederland zijn stempelboekje en geloofsbrief gecombineerd in het pelgrimspaspoort. De tekst op de geloofsbrief lijkt op de tekst in het pelgrimspaspoort (help de pelgrim zo nodig) en het is een mooi document. Het woord geloofsbrief is de vertaling van de universeel gebruikte term ‘credential’ en dus treffender dan de term ‘pelgrimspaspoort’. Niet dat de pelgrim wat aan zijn geloofsbrief heeft: geen enkel Frans of Spaans pelgrimsonderkomen vraagt erom en de tekst is in het Nederlands gesteld. Naar het stempelboekje of pelgrimspaspoort wordt uitdrukkelijk wel gevraagd. Maar het gaat om het idee. In de Middeleeuwen waren geloofsbrieven op veel terreinen van essentieel belang. Mooi dat de Vlamingen dit element proberen vast te houden.

Pelgrimspaspoort met stempels

Pelgrimspaspoort met stempels

Het getuigschrift

In het pelgrimsbureau in Santiago (rúa das Carretas 33) kunt u op vertoon van een geldig pelgrimspaspoort met voldoende stempels een getuigschrift, uw compostela, krijgen. Er zijn twee varianten. De ‘echte’ compostela en het certificado alternativo. De compostela krijgt u als u als reden voor het fietsen (of lopen) van de camino opgeeft ‘religieus’ (religioso), al dan niet aangevuld met het motief ‘cultural’.
Het certificado alternativo is voor degenen die enkel het motief ‘cultural’ opgeven als reden waarom men de camino heeft afgelegd. Helaas is er nauwelijks (zeg maar ‘geen’) informatie over dit document op de site van het pelgrimsbureau te vinden. Beide documenten worden gratis verstrekt, alhoewel, een gift wordt niet afgeslagen. Een koker om uw document te beschermen tegen beschadiging tijdens het vervoer kost een paar euro.
Daarnaast is in maart 2014 ‘op veler verzoek’ het Certificado de Distancia geïntroduceerd. Dit extra document is wat luxer vormgegeven en het bevat gegevens over de pelgrimstocht van degene die het aanvraagt. Ook pelgrims die allang thuis zijn kunnen het aanvragen. Stuur een mail naar: certificadodedistancia@catedraldesantiago.es .
Het certificado de distancia kost drie euro.
De afgelopen jaren wijzen uit dat een kleine 40% enkel ‘religioso’ aankruist en ruim de helft van alle pelgrims ‘religioso’ plus het motief ‘cultural’. Slechts zo’n 8 % bekent niet gelovig, een ‘heiden’ in katholiek jargon, te zijn. Of inderdaad ruim 90% van alle pelgrims werkelijk een religieus motief heeft valt te betwijfelen.

Voor beide documenten gelden navolgende regels:

  1. Uw pelgrimspaspoort moet zijn uitgegeven door een door het pelgrimsbureau geautoriseerde instantie. Het mag geen ‘credencial illegal’ zijn. Er moet dus op pagina 1 van het credential een stempel staan van bijv. het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.
  2. Uw pelgrimspaspoort moet aantonen dat u de laatste 200 kilometer per fiets hebt afgelegd. Dat bewijs kunt u leveren door in uw pelgrimspaspoort voldoende stempels te verzamelen. Het pelgrimsbureau adviseert twee stempels per dag in de laatste 200 kilometer (= vanaf Portomarín).

Hoe streng de controle op deze regels onderweg is, is lastig te zeggen. Uit eigen waarneming weet ik dat een pelgrim in een kerk van de pastoor geen stempel kreeg omdat zijn credential ‘illegal’ was, misschien omdat een stempel van een erkende uitgever ontbrak.

Aangezien de voorwaarden voor het verkrijgen van een compostela in 2016 verder zijn aangescherpt is ook de controle op de naleving van de regels door de vrijwilligers in het Pelgrimsbueau strenger. Verzeker u dus van een geldig pelgrimspaspoort, nieuwe versie, uitgegeven door een erkende instelling, bijv. het Genootschap van Sint Jacob. Op de site van het pelgrimsbureau stond lange tijd een lijst met erkende instellingen. De link naar deze site is al een tijdje dood, wegens onderhoud. Probeert u ’t later nog ‘ns….

Ook  worden de stempels gecontroleerd die u onderweg heeft verzameld. Normaal gesproken staat uw credential vol met stempels. Als u een fervent verzamelaar bent heeft u aan één credential niet genoeg; koop er dan onderweg een nieuw credential. De controle op stempels is vrij oppervlakkig en men telt (meestal) niet na of er in de laatste kilometers twee stempels per dag zijn verzameld. Deze controle zal eerder worden uitgevoerd bij wandelaars die slechts de laatste 100 kilometer lopen.

En dan is er het verhaal over de elektrische fiets waar omroep Max tijd aan besteedde. In het reglement van het Pelgrimsbureau staat dat alleen indien de pelgrim te voet, te paard of per fiets 100 resp. 200 km heeft afgelegd een getuigschrift kan worden verstrekt. Men schrijft: “Quedan excluidas, por tanto, otras formas de desplazamiento (dan te voet, te paard en per fiets) para acceder a la Compostela, excepto cuando se trate de discapacitados.”
Voor gehandicapten gelden dus wel uitzonderingen. Ik verwacht niet dat het reglement en het aanvraagformulier worden aangepast vanwege de elektrische fiets. Maar ook hier blijft het de vraag wat het personeel aan de balie in individuele gevallen beslist, indien u uitdrukkelijk op het aanvraagformulier (of mondeling) aangeeft dat u met een eléktrische fiets bent gekomen. ’t Lijkt me verstandiger de confrontatie niet op te zoeken en gewoon ‘bicicleta’ aan te kruisen.

route naar pelgrimsbureau

Rechtsonder de oude locatie, linksboven de rúa das Carretas 33

Het pelrgimsbureau (Oficina del Peregrino) is eind 2015 verhuisd van de rúa do Vilar 1/3 naar de rúa das Carretas 33. Deze straat ligt links van het Parador Hostal dos Reyes Católicos op het Praza do Obradoiro. Achter een balie zit personeel bij wie u een getuigschrift kunt aanvragen. Het wordt ter plekke uitgeschreven. Als u wilt zien hoe het daar werkt, klik hier. Houd uw ID-kaart of paspoort en natuurlijk uw pelgrimspaspoort met stempels bij de hand.
Op drukke dagen kan er een flinke wachtrij ontstaan. ’s Ochtends vroeg is het meestal niet druk.

1. De traditionele compostela.

Het compostela is vernieuwd.

Het compostela is vernieuwd.

Dit document wordt verstrekt indien u hebt aangegeven (op het aanvraagformulier) dat u de pelgrimstocht naar Santiago met een religieus motief hebt gemaakt. Op het document staat in het Latijn:

CAPITULUM hujus Almae Apostolicae et Metropolitanae Ecclesiae Compostellanae sigilli Altaris Beati Jacobi Apostoli custos, ut omnibus Fidelibus et Perigrinis ex toto terrarum Orbe, devotionis affectu vel voti causa, ad limina Apostoli Nostri Hispaniarum Patroni ac Tutelaris SANCTI JACOBI convenientibus, authenticas visitationis litteras expediat, omnibus et singulis praesentes inspecturis, notum facit: hoc sacratissimum Templum perfecto utique pedibus sive equitando itinere centum milia metrorum, birota vero ducentorum, pietatis causa devote visitasse. In quorum fidem praesentes litteras, sigillo ejusdem Sanctae Ecclesiae munitas, ei confero.

Datum Compostellae die …….. mensis …….. anno Dni …..

Segundo L. Pérez López
Deán de la S.A.M.I. Catedral de Santiago

De Nederlandse vertaling hiervan is (bij benadering):
Het Kapittel van de Kathedraal van Santiago de Compostela, bewaarder van het zegel van het altaar van de Apostel Jacobus, verklaart aan alle gelovigen en pelgrims die van over de hele wereld hier zijn aangekomen uit devotie of omwille van een gelofte, bij het graf van de Apostel, onze Patroon en beschermheer van alle Spanjaarden, en aan iedereen die dit document ziet, dat deze Gezegende Tempel na het afleggen van 100.000 meter te voet/te paard of 200.000 meter per fiets, devoot en uit christelijke overtuiging heeft bezocht. Ter bevestiging heb ik aan hem dit document, gewaarmerkt met de stempel van voornoemde Heilige Kerk, overhandigd.

Verstrekt in Santiago de Compostela, op <dag/maand> van het Jaar des Heren .

Segundo L. Pérez López
Decaan van de Kathedraal in Santiago

Aangezien het Kapittel met deze tekst verklaart dat u de kathedraal hebt bezocht omwille van vrome redenen (pietatis causa devote visitasse), moet u dat ook hebben aangegeven bij de aanvraag van uw compostela. Dat doet u door als motief voor het pelgrimeren ‘religioso’ (of ‘cultural’ én ‘religioso’) aan te kruisen. Voor de naam van de pelgrim staat ‘Dnum’, in de betekenis van ‘de heer’ of ‘mevrouw’, al naar gelang het geslacht van de pelgrim.
Omdat de tekst in het Latijn is wordt ook de Latijnse vertaling van voornaam (en extra voornamen of doopnamen) genoteerd. De voornaam ‘Jan’ wordt dus ‘Ioannum’. Sommigen noemen dit ‘verhaspeld Latijn‘, maar ik beschouw het als een mooie traditie. Uw identiteitsbewijs wordt gebruikt als bron. Omdat hierop niet altijd ál uw doopnamen staan (katholiek gedoopten hebben soms wel vijf doopnamen) kan het een idee zijn al uw doopnamen uitgeschreven op een papier(tje) aan te reiken zodat ze ook allemaal op uw compostela kunnen worden uitgeschreven. Bijvoorbeeld: Ioannum Iosephus Augustinus Iacobus Mariam de Rijke. De scribent moet dan wel woekeren met de ruimte die hij heeft.

Een gift wordt op prijs gesteld. Wilt u een koker om uw compostela in te bewaren: 2 euro.

2. Het certificado alternativo.

Compostela certificado alternativo 2014Er zijn pelgrims, zo’n kleine 8% in 2016, die wél een gratis certificaat willen maar niet wensen te verklaren dat ze de camino om religieuze redenen hebben gelopen of gefietst. Voor hen is er het certificado alternativo. Kruist u op uw aanvraagformulier dus enkel het motief ‘cultural’ aan, dan krijgt u dit certificaat. Ook dit document is in 2014 vernieuwd en voorzien van een vernieuwde Latijnse tekst. Op het document staat rechts bovenaan een middeleeuwse afbeelding van de ontdekking van het graf van Sint Jacob. Links bovenaan een citaat uit de Codex Calixtinus. Daaronder staat in het Latijn:

Capitulum Almae Apostolicae et Metropolitanae Ecclesiae Compostelanae omnibus hanc visitationis chartam legentibus notum facit   Hanc Basilicam et Sancti Iacobi Sepulcrum visitasse.
Ei adveniento Capitulum Metropolitanum summo gaudio salutem in Domine dicit, et officio caritas ductum precatur ut Pater per ipsius Apostoli intercessionem ei tribuere dignetur non tantum bona humani corporis, sed etiam inmateriales peregrinarionis opes.
A benedicto Iacobo benedicatur

Datum Compostellae die …….. mensis …….. anno Dni …..

Segundo L. Pérez López
Deán de la S.A.M.I. Catedral de Santiago

De Nederlandse vertaling hiervan is (bij benadering):

Het Kapittel van de Heilige Apostolische en Stedelijke Kerk van Compostela maakt aan alle lezers van dit document bekend dat deze Basiliek en het graf van de Heilige Jacobus heeft bezocht.
Bij deze gelegenheid bidt het Kapittel tot de Vader, in grote vreugde van de Heer en vervuld van haar plicht tot liefdadigheid aan hem (haar) -op voorspraak van de Apostel- niet alleen een goed leven te geven maar ook de immateriële rijkdom van de pelgrim, gezegend door Santiago.

Santiago de Compostela, op <dag/maand> van het Jaar des Heren .

Segundo L. Pérez López
Decaan van de Kathedraal in Santiago

3. Het Certificado de Distancia.

Afstand certificaat

Certificado de Distancia

Sinds maart 2014 is het mogelijk een Certificado de Distancia aan te vragen. Het kost drie euro. Volgens het pelgrimsbureau is het ‘op veler verzoek’ geïntroduceerd. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. Het kan dus gewoon een marketingtruc zijn om extra inkomsten te vergaren. Om uw aandacht voor dit document te trekken hangt achter de medewerkers aan de balie van het pelgrimsbureau een opvallend affiche waarop het document in verschillende talen wordt aanbevolen. Protestanten die de camino afleggen zullen wellicht moeite hebben met deze ‘paapse’ documentenhandel. Katholieken die bekend zijn met de vroegere handel in aflaten zullen mogelijk glimlachen.
Het Certificado de Distancia vermeldt behalve uw naam ook de plaats waar u bent begonnen, de naam van de pelgrimsroute en de afgelegde kilometers. Deze gegevens levert u zelf aan met het invullen van het aanvraagformulier. Het certificado heeft een eigen tekst, het is een stuk groter dan de andere certificaten en het is gedrukt op speciaal papier. Het document begint met een citaat uit de Codex Calixtinus in het Latijn, gevolgd door een Spaanse tekst. Hieronder de volledige tekst met een vertaling van het Spaanse gedeelte.

Omnes dies et noctes quasi sub una sollempnitate continuato gaudio ad Domini et apostoli decus ibi excoluntur. Valve eiusdem basilice minime clauduntur die noctuque, et nullatenus nox in ca fas est haberi atra (cf Ap 21, 25) quia candelarum et cereorum splendida luce ut meridies fulget. (Códice Calixtino)

El Cabildo de la Santa Apostólica Metropolitana Catedral de Santiago de Compostela sita en la región occidental de las Españas, a todos los que vieren esta carta de certificación de visita, hace saber que

ha visitado la Basilica donde desde tiempo inmemoral los cristianos veneran el cuerpo del Beato Apóstol Santiago.
Con tal ocasión, el Cabildo llevado del deber de caridad, al tiempo que son gozo, le dan al peregrino el saludo del Señor y piden –por intercesion del Apóstol- que el Padre se digne concederle las riquezas espirituales de la peregrinación, asi como los bienes materiales, Bendigalo Santiago y sea bendito.
Dada en Compostela, Meta del Camino de Santiago, el dia ….. del mes …. del año….
Despues de realizar …… Desde ……………..
donde comenzó el …….. de ….. del ………….. por la ruta ……

Segundo L. Pérez López
Deán de la S.A.M.I. Catedral de Santiago

Vertaling van de Spaanse tekst (voor verbetering vatbaar):

Het Kapittel van de Heilige Apostolische en Stedelijke Kathedraal van Santiago de Compostela in de westelijke regio van Spanje, verkondigt aan al diegenen die dit certificaat onder ogen krijgen dat
< naam van de pelgrim>
de Basiliek heeft bezocht waar sinds mensenheugenis christenen het lichaam van de heilige Apostel Jacobus vereren.
Bij deze gelegenheid brengt het Kapittel, vervuld van haar plicht tot liefdadigheid en tot haar grote vreugde, aan de pelgrim de zegen over van de Heer en zij verzoekt -door bemiddeling van de Apostel- de Vader aan de pelgrim de spirituele rijkdom van de bedevaart te verlenen, evenals aardse rijkdom, gezegend door Santiago.
Gegeven in Compostela, eindbestemming van de Camino de Santiago, op de 2e juni van het jaar 2014.
Na afleggen van 775 kilometer, vanuit Saint Jean-Pied-de-Port.
Gestart op 2 mei 2014 via de route Camino Francés.
Segundo Leonardo Pérez López
Decaan van de S.A.M.I. Kathedraal van Santiago

Hieronder staat op foto rechts de compostela van pelgrim Harrie. Zijn certificado de distancia staat links op de foto.

compostela-en-certificado-de-distancia

Deze documenten zijn een voorbeeld van de verschillen Nederlands/Latijn in de doopnamen van een katholieke Nederlandse pelgrim: Henricus Julianus Jacobus Maria van de Laar in katholiek Nederlands is in het Latijn: Enricum Iulianum Iacobum Mariam van de Laar.
Wie wil er nou geen fraai versierde documenten met zulke mooie namen erop? Gewoon ‘religioso’ aankruisen!

Pelgrims wachten op de bus.

Pelgrims wachten op de bus.

Opmerkelijk is dat er op het certificado de distancia niet in staat hóe u de camino hebt afgelegd, te voet, per fiets of te paard. Misschien is hiervoor gekozen om een ander ‘probleem’ te vermijden: het aantal pelgrims dat (grote) delen van de route aflegt per bus, taxi, auto of zelfs trein neemt toe. Door de manier waarop de pelgrim heeft gereisd niet te vermelden vermijdt het pelgrimsbureau dat men onwaarheden verkondigt. Het liegen van de pelgrim over de plaats van vertrek wordt wel gedoogd; het is eventueel te controleren op basis van de verzameling stempels in het pelgrimspaspoort.
De gegevens over vertrek- en aankomstdata, vertrekpunt en de route verstrekt u op het aanvraagformulier. De genoemde data en het vertrekpunt in bovenstaande vertaling zijn uiteraard geheel fictief. S.A.M.I. is de afkorting van: Santa Apostólica Metropolitana Iglesia.

naar boven

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.